Δυνατότητες

Γνώρισε όλες τις δυνατότητες που σου προσφέρει το wrapp!
Ηλεκτρονική τιμολόγηση χωρίς όρια και κρυφές χρεώσεις!
Αυτόματοποιήσεις για να μη χρειαστεί να κάνεις τίποτα, πέρα από την αρχική σύνδεση με το myDATA.
Και πολλά περισσότερα!

Εμπορικά

 • Απεριόριστες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών
 • Απεριόριστα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
 • Απεριόριστα Πιστωτικά Τιμολόγια
 • Απεριόριστα Τιμολόγια Πώλησης
 • Εύκολη Ακύρωση Παραστατικών με 1 κουμπί
 • Custom εμφάνιση παραστατικών με το λογότυπο της επιχείρησης
 • Έκδοση παραστατικών στα Αγγλικά
 • Αυτόματη αποστολή παραστατικών με email
 • Δημιουργία & Αποθήκευση Προσχεδίων Παραστατικών
 • Παρακρατήσεις & Κρατήσεις
 • Διαχείρηση Υπηρεσιών

Πελάτες / Προμηθευτές

 • Αυτόματη Δημιουργία Πελατολογίου
 • Αυτόματη Δημιουργία Βάσης Προμηθευτών
 • Καρτέλα & Ισοζύγιο Πελάτη
 • Καρτέλα & Ισοζύγιο Προμηθευτών
 • Εύκολη Εισαγωγή Πελατών με ΑΦΜ
 • Απεριόριστος Αριθμός Πελατών
 • Διαχείριση Πελατών & Προμηθευτών

Έλεγχος Οικονομικών

 • Συνοπτικός Πίνακας Οικονομικής Κατάστασης
 • Εισπράξεις & Πληρωμές
 • Έξοδα & Δαπάνες
 • Δυνατότητα export σε .csv

Extra

 • Αυτόματη μεταφορά όλων των δεδομένων σου από όπου κι αν έρχεσαι
 • Έκδοση Αποδείξεων Φόρου Διαμονής
 • Διαχείριση Έργων
 • Κατάρτιση Οικονομικών Προσφορών

Συνδέσεις

 • Σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ
 • Επικοινωνία με το Σύστημα του Λογιστή σου